Wednesday, 10 December 2014

Dashrath Manjhi (c. 1934[1] – 17 August 2007[2]) இவர் ஒரு இந்தியர், பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தசரத் மான்ஜி

  
ashrath Manjhi
Dashrath Manjhi.jpg
Dashrath Manjhi
BornGehlaur, BiharIndia
Died17 August 2007
New Delhi
Cause of death
Cancer of gall bladder
NationalityIndian
Other namesMountain Man
Occupationworker
Spouse(s)Falguni Devi

 

Dashrath Manjhi (c. 1934[1] – 17 August 2007[2]) was born into a poor labourer family in Gehlaur village, near Gaya in BiharIndia.[1] He is known as "Mountain Man"[3][4] for carving a path through a mountain in the Gehlour hills so that his village could have easier access to medical attention after his wife died from a lack thereof.

To cross the mountain, one had to traverse a narrow and treacherous pass.[1]In 1967, Dashrath Majhi's wife, Falguni Devi, was injured and needed immediate medical attention. Unfortunately, the nearest town with a doctor was located 70 km away, as he had to travel around the Gehlour mountain hills; as a result, his wife died from the lack of timely medical treatment. In hopes of potentially limiting or preventing the outcome that he and his wife suffered, Dashrath committed himself to manually producing a shorter route, which eventually shortened the travelling distance between the Atri and Wazirganjblocks of Gaya town from 55 km to 15 km[5]Mountain Man[edit]

When I started hammering the hill, people called me a lunatic but that steeled my resolve.

Dashrath Manjhi

Dashrath Manjhi carved a path 360-foot-long (110 m) through-cut, 25-foot-deep (7.6 m) in places and 30-foot-wide (9.1 m) to form a road[6] through a mountain in the Gehlour hills, working day and night for 22 years from 1960 to 1982. His feat reduced the distance between the Atri and Wazirganj blocks of the Gaya district from 80 km to 13 km, bringing him national acclaim. Though initially mocked for his efforts, this only served to strengthen his resolve. But as time went by, the unfazed farmer continued to split the troublesome hill in half, he started getting some help. "Though most villagers taunted me at first, there were quite a few who lent me support later by giving me food and helping me buy my tools," he remembered. Now all the people of Gaya district have nothing but gratitude of the "Mountain Man" who made their lives so much easier.[2][7][8][9]

Achievements[edit]

For his glorious feat, this Bihari old man became popularly known as the 'Mountain Man'. He died on 17 August 2007 at the age of 73, while suffering from gall bladder cancer in All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi.[10] He was given a state funeral by the Government of Bihar. Later, Nitish Kumar, the then Chief Minister of Bihar proposed to build a 3 km metalled road from Gahlaur to Amethi, naming the project as Dashrath Manjhi Road. A hospital in his name is also proposed for serving the villagers. Noted filmmaker Ketan Mehta portrayed him as the poor man's Shah Jahan (Taj Mahal). The Bihar government also proposed his name for the Padma Shree award in 2006 in social service sector.[11]

In popular culture[edit]

On July 2012, director Manish Jha announced a film, Manjhi, based on the life of Dashrath Manjhi. While on his deathbed, in ICU, he had put his thumb impression on an agreement, giving away "exclusive rights" to make a film on his life.[12] The film is produced by Sanjay Singh, who previously produced Udaan (2010). Nawazuddin Siddiqui has been cast in the lead role in the film 'Mountain Man', which is based on Manjhi's life.[13] In Olave Mandara, a Kannada film by Jayatheertha, Manjhi's deeds are referred to in the story, which inspires the young hero's love. The First Episode of Season 2 of Aamir Khanhosted TV Show Satyamev Jayate, aired in March 2014, was dedicated to Dashrath Manjhi.[14][15] Aamir Khan, who visited Gehlaur in Gaya ­district on Tuesday to pay homage to Dashrath Manjhi (also known as the Mountain Man) said he was truly inspired and moved by Manjhi's ­achievement. "I am trying to be like him (Dashrath Manjhi). He has shown that nothing is impossible. His story is one of conviction and courage. I draw immense inspiration from him."[16]

He also met Bhagirath Manjhi and Basanti Devi, son and daughter-in-law of a man who single-handedly carved a mountain were in deep poverty. Aamir Khan and Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav, former MP came forward to provide financial help to Bhagirath and Basanti. Pappu Yadav provided Rs.100,000(1 lakh) in cash to them and also promised to provide Rs.10,000 every month. He said monthly financial help would be provided to Bhagirath and Basanti by Maa Maati, the voluntary organisation of his wife Ranjita Ranjan, also a former MP.[17] However, despite all these promises of help Basanti Devi died due to lack of medical care in April 1 2014 [18]


இவர் ஒரு இந்தியர், 

உரிய நேரத்தில் மருத்துவ உதவி கிடைக்காததால் இவருடைய மனைவி இறந்துவிட்டார்.

அங்கே உள்ள மலைகளின் பாறைகளை 360 அடிக்கு குடைந்து தன் கிராமத்திற்கு மருத்துவ உதவி கிடைக்கும் படி செய்துள்ளார்.

22 வருடங்கள் தனி ஒரு ஆளாக பாடுபட்டு பக்கத்துக்கு ஊருக்கு செல்ல 80 கி.மீ.யில் இருந்து 13 கி.மீ.க்கு மாற்றியுள்ளார்...

பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தசரத் மான்ஜி'க்கு ஒரு லைக் போடலாமே..!!

 परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।
 परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।
            
 
 
                                          ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
'' When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ''
"Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great ones make you feel that you too, can become great."- Mark Twain.
யாம் பெற்ற இன்பம் 
பெருக  வையகம் 
follow me @twitter lokakshema_hari

My Headlines

IF YOU FEEL IT IS NICE AND GOOD SHARE IT WITH OTHERS, IF NOT WRITE COMMENTS AND SUGGESTIONS SO THAT I CAN FULFILL YOUR EXPECTATIONS.

my recent posts

PAY COMMISSION Headline Animator